Back

Przegląd

Przegląd

Kurs obejmuje lekcje video z pisania rozprawki maturalnej plus sprawdzenie trzech rozprawek przez Izabelę, która jest przeszkolonym egzaminatorem corocznie sprawdzającym matury w CKE.

Dlaczego Ja sprawdzam rozprawki maturalne?

Osiem lat prowadzenia kanału Wiedza z Wami, tysiące wdzięcznych maturzystów i absolwentów, komentarze, które mówią same za siebie – jestem w stanie pomóc każdemu, nawet jeśli ta osoba nie wierzyła wcześniej, że nauczy się pisania rozprawek. Dla mnie liczy się jakość, dlatego pozwalam sobie na dokładne analizowanie Waszych prac. Nie ma żadnego
„kopiuj-wklej”. Jeśli chcecie indywidualnej, dopasowanej do siebie pomocy – to właśnie znajdziecie. Pokażę nie tylko błędy, ale przede wszystkim sposób- jak je naprawić.

Do czego potrzebny jest mój kurs pisania rozprawki?

Kilkanaście lat doświadczenia w pracy nauczyciela dyplomowanego oraz egzaminatora pozwala mi na bieżąco ocenić Wasze umiejętności w zakresie pisania rozprawek. W moim kursie pokazuję pisanie dosłownie i od podstaw. Krok po kroku uczę Was jak pisać. Potem możecie liczyć na nadesłanie tematów do pracy samodzielnej. Kiedy już otrzymam Wasze rozprawki – każdej z nich poświęcam odpowiednią ilość czasu. Nie działam „hurtowo” bo żaden szanujący się egzaminator tak nie robi. Każda praca jest indywidualna i tak jest traktowana. Na początku oceniam rozprawkę tak, ja na sali egzaminacyjnej – w ośmiu podstawowych kategoriach i przyznaję punkty. Jeśli to możliwe nanoszę bezpośrednie komentarze. Potem przygotowuję oddzielny dokument z bardzo szczegółowymi wytycznymi w zakresie: formułowania tezy, jakości i ilości argumentów, kompozycji oraz spójności, błędów językowych oraz stylistycznych, zapisu. Odnoszę się do podanych przykładów, wskazuję co należy zrobić by prawidłowo napisać argument. Uwrażliwiam też na to, jak unikać błędów rzeczowych i kardynalnych.

Czym jest rozprawka maturalna?

Rozprawka maturalna to pisemna forma wypowiedzi, którą realizuje się od 2015 podczas egzaminu dojrzałości. Na poziomie podstawowym maturzyści piszą rozprawkę problemową – taką, która dotyczy załączonego fragmentu tekstu lektury lub rozprawkę interpretacyjną –kiedy interpretują wiersz. Na poziomie rozszerzonym maturzyści wybierają spośród rozprawki argumentacyjnej – do załączonego tekstu, w którym należy znaleźć argumentację autora i odnieść do niej własne stanowisko lub interpretację porównawczą, w której analizuje się dwa oddzielne teksty literackie – najczęściej wiersze, ale mogą to być również dwa fragmenty prozy i dramatu.

Z czego składa się rozprawka maturalna?

W rozprawce musi zawsze znaleźć się teza piszącego (temat plus stanowisko) albo hipoteza. Następnie piszemy co najmniej trzy argumenty, poparte przykładami. Na koniec podsumowujemy swoje rozważania i wpisujemy wnioski końcowe. Każdy argument powinien być napisany według schematu: sąd-przykład-wniosek cząstkowy.

BRAK SPRZEDAŻY!!!!!!!!!!!

Uwaga przed napisaniem rozprawki proszę obejrzeć lekcje zgodną z formułą jaką będziesz pisać (pozostawiamy obie formuły, do wyboru według potrzeby) oraz odpowiednio wybrać tematy. Rozprawki sprawdzamy do 14 dni.

 

 

 

Funkcje kursu

 • Wykłady 9
 • Quizy 0
 • Trwanie 54 tygodnie
 • Poziom umiejętności Wszystkie poziomy
 • Język Język polski
 • Studenci 109
 • Oceny Tak

Program kursu

Program kursu

Instruktor

Instruktor

  Izabela Kasperek. Autor kursów.

  9,999.00 zł