25 Październik

Ferdydurke – krótka notatka

Witold Gombrowicz przyjął koncepcję człowieka wypracowaną przez Zygmunta Freuda i jego kontynuatorów, jednak świadomie zrezygnował z pojęć używanych w psychoanalizie. Był pisarzem (i człowiekiem) przekornym, lubił prowokować. Prawdę o człowieku …

30 Wrzesień

Mity greckie, które warto znać

Mitologia grecka wywarła ogromny wpływ na Europę na przestrzeni wieków. Odwołania do niektórych mitów możemy spotkać bardzo często w literaturze i kulturze europejskiej, ale nie tylko. Mity były natchnieniem dla …