Back

Regulamin świadczenia usług sklepu Jarosław Kasperek – IDW

§ 1

Jarosław Kasperek – IDW jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jarosław Kasperek – IDW prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Kasperek – IDW z siedzibą w Lublinie przy ulicy Gorczańskiej 18/8A, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Jarosław Kasperek – IDW, NIP: 7131775745.

§ 2

Sklep Jarosław Kasperek – IDW jest działalnością gospodarczą, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty w sklepie na stronie wiedzazwami.com.pl. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu zlokalizowanego pod adresem wiedzazwami.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika oraz regulaminu.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (wiedzazwami.com.pl) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji w sklepie, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Natychmiast po prawidłowej opłacie, zamówienie zostaje uznane za zrealizowane. Użytkownik, może przejść na stronę swojego profilu i rozpocząć korzystanie z kursu
 4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 5. Zamówienie uznaje się za zrealizowane kiedy, klient potwierdzi chęć przejęcia kursu przez kliknięcie opcji weź kurs. Z uwagi na to, że jest to produkt elektroniczny nie przysługuje zwrot.

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Jarosław Kasperek – IDW zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie. Zamawiający jest zobowiązany skasować wszelkie kopie zakupionych plików i oświadczyć pisemnie że nie będzie z nich korzystał oraz je skasował, zamówienie zostanie anulowane.
 3. Konsument zobowiązuje się do przestrzegania prawa autorskiego i deklaruje że nie będzie udostępniał zakupionych produktów na serwisach umożliwiających wymianę plików typu torent, chomikuj i tym podobnych oraz udostępniał konta osobom postronnym.
 4. Konsument nie będzie odtwarzał zakupionych utworów publicznie.
 5. Nie obowiązuje limit odtworzeń kursu, który można odtwarzać nieograniczoną ilość razy przez 52 tygodnie od momentu zakupienia kursu.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek zamawiającego, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Zamawiający zobowiązuje nie korzystać z zamówionych produktów postaci elektronicznej. Korzystanie z odesłanych produktów jest łamaniem prawa będzie ścigane na mocy ustawy o prawie autorskim.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Jarosław Kasperek – IDW  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 5. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Jarosław Kasperek – IDW informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Jarosław Kasperek – IDW