23 Wrzesień

Motyw dziecka – motyw na maturę

Motyw dziecka. Dziecko to postać szczególna w literaturze, w lekturach szkolnych również. Przedstawiane jest z rozmaitych perspektyw. Kiedy mówi się o dziecku, wydaje mi się, że literatura nie zawsze pokazuje …