16 Kwiecień

OŚWIECENIE 3.11/5 (9)

Nazwa, czas trwania epoki, pojęcia, uprawiane gatunki, cechy stylu oświeceniowego, filozofia, wzorce osobowe. Podsumowanie epoki: historia i społeczeństwo, tematy i motywy, idee, cechy tekstów kultury, wzory osobowe, prądy i kierunki …

16 Kwiecień

Synteza oświecenia 3.25/5 (16)

Epoka ważna, choć czasem przez wielu pomijana. Notatka zawiera zarys genezy, opis dorobku kulturowego. Cztery najważniejsze kierunki filozofiiczne. Podkreśla istotne motywy i pojęcia ważne dla rozumienia epoki. Krótki zarys powstałych …

16 Kwiecień

Oświecenie 3.48/5 (42)

W notatce zwarte zostały zawarte takie zagadnienia, jak: tło historyczne, czas trwania, filozofia epoki, cele literatury oraz najważniejsze dzieła i przedstawiciele. Notatka estetyczna, zrobiona starannie pod kątem wizualnym i merytorycznym …

16 Kwiecień

Oświecenie 3.25/5 (8)

Notatka zawiera: – ramy czasowe, – wprowadzenie do epoki, czyli najważniejsze cechy, – ukazanie kontekstu historycznego, – listę prądów umysłowych i filozoficznych, – omówienie roli teatru w czasach oświecenia, – …

16 Kwiecień

Oświecenie 3.25/5 (4)

Oświecenie – filozofia i światopogląd epoki1. Ramy czasowe epokiOświecenie to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688 – 17892. W Polsce ramy chronologiczne epoki to lata …