16 Kwiecień

Starożytność – Grecja i Rzym

Notatka zawiera: – wprowadzenie do epoki, czyli najważniejsze fakty do zapamiętania, – wytłumaczenie pojęć “mit” i “mitologia”, – listę najważniejszych filozofów i szkół filozoficznych starożytnej Grecji, – omówienie genezy teatru …