Epoki literackie

Renesans - omówienie epoki, literatury

Z
Cena sprzedaży 15,00 zł
Rabat
Cena / kg:
Piki pobieralne ze strony
04_odrodzeinie
Opis

Spis treści

Ramy czasowe 00:01:00
Humanizm 00:02:07
Antropocentryzm 00:02:38
Kontekst historyczny 00:03:03
Pochodzenie nazwy 00:04:39
Reformacja i kontrreformacja 00:05:16
Mikołaj Rej 00:11:36
Wzorzec szlachcica ziemianina we fragmentach
"Żywota człowieka poczciwego"  00:11:50
Jan Kochanowski 00:15:16
Fraszki 00:17:39
Pieśni 00:21:35
Pieśń IX 00:21:48
Pieśń V 00:22:53
Pieśń IX 00:25:54
Pieśń XIV 00:27:07
Pieśń XXIV 00:28:18
Pieśń XXV 00:29:40
Treny 00:31:26
Co zawdzięczamy Janowi Kochanowskiemu?  00:37:35
Mikołaj Sęp Szarzyński 00:39:23
Sonet IV 00:40:40
Sonet V 00:42:14
Prekursor baroku 00:43:25
William Szekspir "Makbet" 00:44:40