Epoki literackie

Oświecenie - omówienie epoki, literatury

Z
Cena sprzedaży 15,00 zł
Rabat
Cena / kg:
Piki pobieralne ze strony
06_oswiecenie
Opis

Spis treści

Wstęp, ramy czasowe i kontekst historyczny 01:04
Charakterystyka epoki 02:40
Literatura 04:07
Oświecenie w Polsce 05:00
Nurty artystyczne 07:40
Klasycyzm 08:11
Sentymentalizm 09:38
Jean-Jacques Rousseau 10:50
Rokoko 13:56
"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" Ignacy Krasicki 15:22
Ignacy Krasicki 20:50
Bajki 21:49
"Malarze" Ignacy Krasicki 22:39
"Wół minister" Ignacy Krasicki 23:23
"Szczur i kot" Ignacy Krasicki 24:17
Satyra 24:58
"Do króla" Ignacy Krasicki 25:12
"Hymn do miłości ojczyzny" Ignacy Krasicki 26:13
Publicystyka 27:19
"Julia, czyli Nowa Heloiza..." Jeana Jacques’a Rousseau 29:53
Motywy 31:53