Epoki literackie

Antyk judeochrześcijański - omówienie epoki, literatury i motywów

Z
Cena sprzedaży 15,00 zł
Rabat
Cena / kg:
Piki pobieralne ze strony
02_antyk_judeochrzescijanski
Opis

Spis treści:

Wstęp 00:00:28
Biblia 00:01:34
Stary Testament 00:02:32
Nowy Testament 00:02:49
Podział ksiąg 00:03:31
Przekłady Biblii 00:04:51
Poemat o stworzeniu świata  00:06:41
Grzech pierwszych ludzi 00:08:32
Kain i Abel 00:10:26
Potop 00:11:18
Historia Lota 00:12:21
Dzieje Abrahama 00:12:50
Wędrówka narodu wybranego 00:14:06
Księga Hioba 00:16:15
Księga Psalmów 00:18:40
Księga Koheleta 00:19:24
Pieśń nad Pieśniami 00:20:07
Nowy Testament 00:21:05
Ewangelie 00:22:37
Przypowieść 00:23:14
Przypowieść o siewcy 00:24:36
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 00:25:26
Przypowieść o synu marnotrawnym 00:26:55
Apokalipsa 00:28:08
Motywy 00:31:15
Gatunki 00:35:55