Epoki literackie

Antyk grecko-rzymski - omówienie epoki, literatury i motywów

Z
Cena sprzedaży 15,00 zł
Rabat
Cena / kg:
Piki pobieralne ze strony
01_antyk_grecko_rzymski
Opis

Spis treści:

Wstęp 00:00:41
Filary kultury europejskiej 00:01:20
Antyk grecko-rzymski: wprowadzenie 00:01:52
Czym była filozofia? 00:03:50
Tales z Miletu 00:04:22
Heraklit z Efezu 00:05:12
Demokryt z Abdery 00:05:56
Sokrates 00:07:03
Platon 00:09:26
Arystoteles 00:10:45
Stoicyzm 00:12:11
Epikureizm 00:13:21
Hedonizm 15:06:02
Mitologia, czym jest mit? 00:15:33
Podział mitów 00:17:11
Mit o pochodzeniu świata 00:18:01
Mit o powstaniu człowieka, mit o Prometeuszu 00:22:48
Mit o Syzyfie 00:27:38
Mit o Demeter i Korze 00:29:55
Homer 00:31:59
Czym jest epos? 00:32:34
Iliada 00:34:11
Teatr 00:39:19
Tragedia grecka 00:42:21
Mit o Edypie 00:47:00
Mimetyka 00:50:30
Decorum 00:51:18
Katharsis 00:51:46
Poezja 00:52:20
Tyrteusz, Tyrtajos 00:52:38
Safona 00:53:48
Anakreont 00:54:38
Horacy 00:55:41
Motywy 01:00:28